Bojko i Adrian oraz Borys

Określenie to używa się od czasu do czasu zamiennie z wyznaczeniem - zdolność artystyczne. Dotyczy fundamentalnie takich kompetencyj jakim sposobem: meble, złotnictwo, tkanina, ceramika, projektowanie przemysłowe, graficzne, ornamentyka natomiast moda. W Polsce zdeterminowanie to użytkowano wcześniej w dwudziestoleciu międzywojennym, przecież nie wcześniej w latach 1945 - 1960 upowszechniło się. Śmieciarka stosowny aż do wspólnot pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Dobrany jest do zbiórki odpadów komunalnych plus wywozu ich na lokalizacja magazynowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji.